Historia badań WK Index

Badanie WK Index ma już 5 lat. Wiosną 2006 roku Wolters Kluwer SA po raz pierwszy zlecił ankieterom IPSOS przeprowadzenie badania sondażowego wśród partnerów kancelarii prawnych. Zapytaliśmy w nim o ocenę sytuacji gospodarczej i jej perspektyw poprzez pryzmat działalności kancelarii. Wydawnictwo zdecydowało się przeprowadzić badania wśród partnerów zarządzających w największych kancelariach, ponieważ doradcy są najbliżej przedsiębiorców i zwykle pierwsi wiedzą o zbliżającym się załamaniu rynku, wzroście cen produktów, utrudnieniach legislacyjnych, które mogą wpłynąć na działalność operacyjną przedsiębiorców w konkretnej branży. Doradcy znają poziom inwestycji przedsiębiorców oraz na podstawie własnych odczuć i dynamiki rozwoju poszczególnych departamentów w kancelariach mogą ogólnie ocenić stan polskiej gospodarki. Wartością dodaną dla prawników są analizy trendów na rynku usług, które prowadzimy równolegle do badania koniunktury, zadając prawnikom pytania dodatkowe. W czerwcu 2010 roku, zadaliśmy prawnikom pytanie, jakie, ich zdaniem, sprawy najczęściej przedsiębiorcy zlecają zewnętrznym kancelariom. 91 proc. respondentów uważa, że są to kompleksowe audyty prawne, 85 proc., że transakcje fuzji i przejęć, 76 proc. wskazuje na IPO, a 68 proc. na prawo własności intelektualnej, czyli na sprawy, których jest na rynku coraz mniej. Niewiele ponad połowa deklaruje, że do kancelarii zewnętrznych najczęściej trafią procesy windykacyjne, a 24 proc., że sprawy dotyczące prawa pracy. A czym przedsiębiorcy kierują się wybierając prawników? Według samych prawników najważniejszym wyróżnikiem jest doświadczenie i jakość usług (82 proc.).


1 Edycja WK Index - czerwiec 2006

Startuje WK Index. W historycznej, pierwszej debacie na temat wyników badania wzięli udział: Jeremi Mordasewicz ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Richard Mbewe, niezależny analityk, Witold Daniłowicz, partner zarządzający w kancelarii White & Case, Maciej Łaszczuk, wspólnik zarządzający w kancelarii Łaszczuk & Wspólnicy, dr Waldemar Rogowski z Katedry Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH oraz Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer SA i Krzysztof Chmielewski Dyrektor Badań IPSOS.

Pobierz prezentację w PDF >>

2 Edycja WK Index - grudzień 2006

Coraz mniej prawników spodziewa się pogorszenia ogólnej sytuacji w kraju. Rośnie odsetek optymistów. Tylko 36 proc. partnerów w firmach prawniczych uważa, że sprawy naszego kraju idą w złym kierunku. Jeszcze w czerwcu 2006 roku odsetek pesymistów przekraczał 42 proc. Podobnie korzystnie jak w poprzednim pomiarze partnerzy oceniają również sytuację gospodarczą. Zarówno w odniesieniu do teraźniejszości, jak i przyszłości, zdecydowanie przeważają oceny pozytywne. Prawnicy mówią: bezrobocie w najbliższym czasie będzie spadać, obecnie napływa do Polski więcej kapitału zagranicznego. I ten trend będzie się utrzymywał.

Pobierz prezentację w PDF >>

3 Edycja WK Index - czerwiec 2007

Dynamicznie rozwijający się rynek usług prawniczych powoduje migracje prawników pomiędzy kancelariami. Firmy prawnicze przebijają się w swoich ofertach płacowych. Łowcy głów, specjalizujący się w pozyskiwaniu pracowników dla kancelarii prawnych mają pełne ręce roboty. Migrowali prawnicy z White & Case do kancelarii CMS Cameron McKenna. Dwóch partnerów kancelarii Squire Sanders odeszło, aby założyć pierwsze w Polsce biuro międzynarodowej firmy prawniczej DLA Piper. Swoje biuro w Warszawie otworzyła także jedna z największych hiszpańskich kancelarii - Garrigues.

Pobierz prezentację w PDF >>

4 Edycja WK Index - grudzień 2007

Lokomotywą popytu na usługi prawników jest rynek nieruchomości, zwłaszcza komercyjnych. Panuje na nim spory ruch, pojawiają się nowi gracze - deweloperzy i fundusze inwestycyjne. Prawnicy obsługują transakcje sprzedaży i leasingu działek oraz budynków, wynajmu powierzchni handlowych i biurowych, a także projekty budowlane. Doradzają również w sprawach finansowania tych przedsięwzięć. Szybko rozwija się także rynek papierów wartościowych. Warszawska giełda to druga żyła złota dla kancelarii.

Pobierz prezentację w PDF >>

5 Edycja WK Index - czerwiec 2008

Po okresie systematycznego wzrostu można zauważyć pewne spowolnienie w obszarze gospodarki i biznesu – klientów największych kancelarii prawniczych. W poprzedniej edycji badania żadna z ankietowanych kancelarii nie zmierzała zwalniać pracowników. Tym razem zwolnienia planuje 14 proc. ankietowanych firm. Pojawiły się czynniki powodujące możliwe przeniesienie się kryzysu ekonomicznego do Polski - ograniczenie akcji kredytowej przez banki, atak spekulacyjny na polską walutę i obniżenie wartości złotego, a także problemy finansowe w przedsiębiorstwach z opcjami walutowymi. Jednak na tle pozostałych gospodarek europejskich sytuacja Polski jest oceniana pozytywnie.

Pobierz prezentację w PDF >>

6 Edycja WK Index - listopad 2008

Apogeum kryzysu ekonomicznego na świecie. Spowolnienie na rynku nieruchomości. Dołek na giełdzie i jednocześnie dobra okazja do fuzji i przejęć. W następstwie bankructwa Lehman Brothers oraz zagrożenia upadłością kolejnych amerykańskich i europejskich instytucji finansowych, banki przestały sobie pożyczać pieniądze. Pojawiły się pogłoski o możliwych kłopotach Węgier, Ukrainy, a nawet Czech i Polski. W związku z kryzysem zagraniczne firmy szukają sposobów na redukcję kosztów. Jednym z nich może być outsourcing usług do Europy Środkowej. Jest nadzieja, że rynek usług prawniczych wyjdzie z tego obronną ręką. W tym fatalnym otoczeniu rynkowym dla firm prawniczych, z sukcesem startuje miesięcznik KANCELARIA, skierowany do radców prawnych.

Pobierz prezentację w PDF >>

7 Edycja WK Index - czerwiec 2009

Po raz pierwszy w historii badań koniunktury gospodarczej, syntetyczny wskaźnik WK Index, który opisuje ogólną sytuację klientów firm prawniczych oraz sytuację na rynku usług prawniczych, spadł poniżej 100 punktów i wynosi 91 punktów w skali od 0 do 200. Zamarł ruch na rynku nieruchomości, gdzie aż 67 proc. ankietowanych wspólników deklaruje, że realizuje mniej zleceń w tej specjalizacji. 63 proc. ankietowanych wskazuje, że praktycznie nie wprowadza spółek na giełdę i nie świadczy doradztwa w tym zakresie. W konsekwencji spadł również ruch w biznesie pozyskiwania kapitału. Wyraźnie spadła również liczba przeprowadzanych audytów prawnych oraz fuzji i przejęć.

Pobierz prezentację w PDF >>

8 Edycja WK Index - grudzień 2009

Po szoku sprzed sześciu miesięcy, niemal wszyscy prawnicy z największych kancelarii (96 proc.) uważają, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku. Pojawiają się jednak dyskusje o możliwym wejściu na rynek nowej konkurencji. Firmy prawnicze do tej pory nie obecne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej monitorują rynek i przygotowują się do wejścia do Polski. Tymczasem 25 proc. badanych nie chce widzieć w Warszawie nowej, międzynarodowej kancelarii sieciowej. Prawnicy uważają, że dla nowej firmy nie starczy po prostu pracy. Tyle samo ankietowanych uważa, że jest miejsce w Polsce dla nowej kancelarii sieciowej, a 42 proc. uważa, że jest jeszcze miejsce na rynku dla wyspecjalizowanych kancelarii.

Pobierz prezentację w PDF >>

9 Edycja WK Index - czerwiec 2010

38 proc. ankietowanych prawników spodziewa się, że firmy będą zwiększały inwestycje w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, a 98 proc. respondentów uważa, że przedsiębiorcy będą zatrudniać lub pozostawią zatrudnienie na takim samym poziomie. Nikt nie spodziewa się zwolnień w biznesie. Dużo pracy mają prawnicy specjalizujący się w windykacji i restrukturyzacji trudnych należności (47 proc. wskazań), ale trzeba zwrócić uwagę, że udział tej specjalizacji przestał dynamicznie rosnąć i stabilizuje się. Rośnie popyt na usług podatkowe i celne. W lipcu wchodzi w życie ustawa o pozwach zbiorowych. Trwają dyskusje nad ustawą o Państwowych Egzaminach Prawniczych, która ma zreformować nabór na aplikację i uregulować wykonywanie zawodu doradcy prawnego.

Pobierz prezentację w PDF >>

10 Edycja WK Index - czerwiec 2011 - zobacz więcej informacji >>

Zgodnie z wynikami 10 edycji WK Indexu - 87 proc. partnerów w największych kancelariach prawnych i 63 proc. prawników w przedsiębiorstwach uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku. Równolegle 47 proc. badanych partnerów w kancelariach ostrożnie spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw poprawią się, chociaż dzisiaj wyraźnie widać, że są one lepsze niż przed rokiem – mówi o tym 53 proc. ankietowanych w porównaniu do 4 proc. w grudniu 2009 roku, w szczycie kryzysu i 41 proc. wiosną ubiegłego roku. Nadal największy popyt na rynku usług prawniczych jest na sprawy dotyczące gospodarczych sporów sądowych oraz windykacji i restrukturyzacji trudnych należności, ale po prawie dwóch latach przerwy, na podium wracają transakcje fuzji i przejęć (wzrost o prawie 30 proc.) - wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą IPSOS wśród partnerów kancelarii i prawników w przedsiębiorstwach, na zlecenie Wolters Kluwer SA.

Pobierz prezentację w PDF >>WK Index - Video

WK INDEX: nastąpił trwały odwrót od najbardziej dochodowych i najbardziej popularnych specjalizacji.
18/07/2010

Po dużym spadku zaufania w siłę gospodarki w latach 2008-2009, obecnie partnerzy odzyskują optymizm. To najważniejsze wyniki badania WK Index, które Wolters Kluwer SA oraz IPSOS prowadzą wśród partnerów zarządzających w firmach prawniczych.

Obejrzyj film na TV WKP >>


WK Index 2009 - Galeria zdjęć - podsumowanie ósmej edycji badań